Cho thuê dàn nhạc

1.800.000

Cho thuê dàn nhạc và nhạc công phục vụ sự kiện, tiệc tùng, lễ hội… tại khu vực Huyện Vị Thuỷ, Thành phố Vị Thanh, Huyện Long Mỹ và các khu vực khác thoe yêu cầu.