Cho thuê sân khấu tiệc cưới

Liên hệ báo giá

Cho thuê sân khấu tiệc cưới ngoài trời và trong nhà tại khu vực thành phố Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ và các khu vực khác theo yêu cầu.